कार्यक्रम तलिका

Time Presenter Program Title
05:25 AM - 05:30 AM station openin opning statation dhun
05:25 AM - 05:30 AM Radio Naya karnali Opening
05:30 AM - 06:00 AM Radio Naya karnali धार्मिक कार्यक्रम
06:00 AM - 06:30 AM साझा खबर साझा खबर
06:30 AM - 07:00 AM Radio Naya karnali नयाँ कर्णाली रैवार
07:00 AM - 07:15 AM पवित्रा कुमारी जैसि राशिफल
07:15 AM - 07:30 AM .. BBC नेपाली सेवा
07:30 AM - 08:00 AM .. जगबलियो
08:00 AM - 08:30 AM पवित्रा कुमारी जैसि घर संसार
08:30 AM - 09:00 AM .. विज्ञापन र सुचना
09:00 AM - 09:10 AM रमेश कुमार वोगटी खबर अपडेट
09:10 AM - 09:30 AM .. स्वाथ्यका कुरा
09:30 AM - 10:30 AM Bahadur B.K कार्यक्रम रैवार
10:30 AM - 11:00 AM .. नाटक श्रंखला तितो मिठो
11:00 AM - 11:15 AM Radio Naya karnali नयाँ कर्णाली वुलेटिन
11:15 AM - 11:30 AM .. विज्ञापन तथा गितहरु
11:30 AM - 11:30 AM Radio Naya karnali closing स्टेसन धुन
05:00 PM - 05:05 PM Radio Naya karnali 0pning station dhun रात्रि कालिन सेवा शुभारम्भ
05:05 PM - 05:30 PM . गीत तथा सुचना विज्ञापन
05:30 PM - 06:00 PM . निर्वाचन शिक्षा
06:00 PM - 06:45 PM Radio Naya karnali समसमाहिक विषयमा फोनइन
06:00 PM - 06:45 PM पवित्रा कुमारी जैसि तपाईकै गित तपाईकै आवाज फोनइन
06:45 PM - 07:00 PM Radio Naya karnali स्थानिय तथा राष्टिय समाचारको संगालो रैवार
07:00 PM - 07:15 PM . रेडियो नेपालको समाचार
07:15 PM - 07:30 PM , गित तथा सुचना
07:30 PM - 08:00 PM CIN साझा खवर
08:00 PM - 08:45 PM Radio Naya karnali परिवर्तनका आवाज
08:45 PM - 09:15 PM BBC विविसि नेपाली सेवा
09:15 PM - 09:45 PM . साझा सवाल
09:45 PM - 10:00 PM Radio Naya karnali नयाँ कर्णाली वुलेटिन
10:00 PM - 11:00 PM . खुलदुली डटकम
11:00 PM - 11:05 PM Radio Naya karnali रात्रिकालीन सेवा समाप्त राष्ट्रिय गित closing धुन
Time Presenter Program Title
05:25 AM - 05:30 AM Radio Naya karnali Opening स्टेशन धुन
05:25 AM - 05:30 AM Radio Naya karnali Opening
05:30 AM - 05:45 AM Radio Naya karnali धार्मिक कार्यक्रम
05:45 AM - 06:00 AM Radio Naya karnali भजन
06:00 AM - 06:30 AM CIN साझा खबर
06:30 AM - 06:45 AM Radio Naya karnali स्थानिय तथा राष्टिय समाचारको संगाालो रैवार
06:45 AM - 07:00 AM Radio Naya karnali देशभक्ति गीत सुचना बिज्ञापन
07:00 AM - 07:15 AM .. राशिफल
07:15 AM - 07:30 AM BBC नेपाली सेवा BBC नेपाली सेवा
07:30 AM - 08:00 AM Radio Naya karnali सफा घर सफा आँगन
08:00 AM - 08:30 AM Radio Naya karnali घर संसार
08:30 AM - 09:00 AM .. विज्ञापन र सुचना
09:00 AM - 09:10 AM रमेश कुमार वोगटी खबर अपडेट
09:10 AM - 09:30 AM Radio Naya karnali बाल आवाज
09:30 AM - 10:30 AM Radio Naya karnali लोक भाका
10:30 AM - 11:00 AM .. नाटक श्रंखला तितो मिठो
11:00 AM - 11:15 AM Radio Naya karnali नयाँ कर्णाली वुलेटिन
11:15 AM - 11:30 AM .. विज्ञापन तथा गितहरु
11:30 AM - 11:30 AM Radio Naya karnali विहानि सेवा समाप्त राष्टिय गित , closing स्टेशन धुन
04:55 PM - 05:00 PM Radio Naya karnali opening station Dhun रात्रिकालिन सेवा को शुभारम्भ
05:00 PM - 05:30 PM . गित तथा सुचना बिज्ञापन
05:30 PM - 06:00 PM Bharatraj Bista प्रदेशिको सन्देश
06:00 PM - 06:45 PM pabitra jaishi प्रतिस्पर्धा
06:00 PM - 06:45 PM पवित्रा कुमारी जैसि तपाईकै गित तपाईकै आवाज फोनइन
06:45 PM - 07:00 PM Radio Naya karnali स्थानिय तथा राष्ट्रिय समाचारको संगालो रैवार
07:00 PM - 07:15 PM Radio Nepal रेडियो नेपालको समाचार
07:15 PM - 07:30 PM . गित तथा सुचना
07:30 PM - 08:00 PM CIN साझा खवर
08:00 PM - 08:45 PM Radio Naya karnali अनुरोध संगित
08:45 PM - 09:15 PM BBC विविसि नेपाली सेवा
09:15 PM - 09:45 PM . बहकिने मन
09:45 PM - 10:00 PM Radio Naya karnali नयाँ कर्णाली वुलेटिन
10:00 PM - 11:00 PM . खुलदुली डटकम
11:00 PM - 11:05 PM Radio Naya karnali रात्रिकालीन सेवा समाप्त राष्ट्रिय गित closing धुन
Time Presenter Program Title
05:25 AM - 05:30 AM Radio Naya karnali Opening स्टेशन धुन
05:25 AM - 05:30 AM Radio Naya karnali Opening
05:30 AM - 05:45 AM Radio Naya karnali धार्मिक कार्यक्रम
05:45 AM - 06:00 AM .. भजन
06:00 AM - 06:30 AM CIN साझा खबर
06:30 AM - 06:45 AM Radio Naya karnali स्थानिय तथा राष्टिय समाचारको संगाालो रैवार
06:45 AM - 07:00 AM .. देशभक्ति गीत सुचना बिज्ञापन
07:00 AM - 07:15 AM .. राशिफल
07:15 AM - 07:30 AM BBC नेपाली सेवा BBC नेपाली सेवा
07:30 AM - 08:00 AM .. निर्वाचन शिक्षा
08:00 AM - 08:30 AM पवित्रा कुमारी जैसि घर संसार
08:30 AM - 09:00 AM .. विज्ञापन र सुचना
09:00 AM - 09:10 AM रमेश कुमार वोगटी खबर अपडेट
09:10 AM - 09:30 AM .. शिक्षाका कुरा
09:30 AM - 10:30 AM Radio Naya karnali वाजे नातिका छड्के कुरा
10:30 AM - 11:00 AM Radio Naya karnali नाटक श्रंखला तितो मिठो
11:00 AM - 11:15 AM Radio Naya karnali नयाँ कर्णाली वुलेटिन
11:15 AM - 11:30 AM .. विज्ञापन तथा गीतहरु
11:30 AM - 11:30 AM Radio Naya karnali विहानि सेवा समाप्त राष्टिय ज्ञान ,closing स्टेशन धुन
04:55 PM - 05:00 PM Radio Naya karnali opning statation dhun रात्रिकालीन सेवाको शुभारम्भ
05:00 PM - 05:30 PM .. विज्ञापन तथा सुचना गितहरु
05:30 PM - 06:00 PM .. युवा पुस्ता
06:00 PM - 06:45 PM .. विकासको वाटो
06:00 PM - 06:45 PM पवित्रा कुमारी जैसि तपाईकै गित तपाईकै आवाज फोनइन
06:45 PM - 07:00 PM Radio Naya karnali स्थानिय तथा राष्टिय समाचारको संगालो रैवार
07:00 PM - 07:15 PM Radio Nepal रेडियो नेपालको समाचार
07:15 PM - 07:30 PM .. गित तथा सुचना
07:30 PM - 08:00 PM CIN साझा खवर
08:00 PM - 08:45 PM Radio Naya karnali विसौनिमा मनका भाका
08:45 PM - 09:15 PM .. BBC नेपाली सेवा
09:15 PM - 09:45 PM .. सुर्ति संवेग
09:45 PM - 10:00 PM Radio Naya karnali नयाँ कर्णाली वुलेटिन
10:00 PM - 11:00 PM .. खुलदुली डटकम
11:00 PM - 11:05 PM Radio Naya karnali रात्रि कालीन सेवा समाप्त राष्टिय ज्ञान ,closing स्टेशन धुन
Time Presenter Program Title
05:25 AM - 05:30 AM Radio Naya karnali Opening स्टेशन धुन
05:25 AM - 05:30 AM Radio Naya karnali Opening
05:30 AM - 05:45 AM .. धार्मिक कार्यक्रम
05:45 AM - 06:00 AM .. भजन
06:00 AM - 06:30 AM CIN साझा खबर
06:30 AM - 06:45 AM Radio Naya karnali स्थानिय तथा राष्टिय समाचारको संगाालो रैवार
06:45 AM - 07:00 AM .. देशभक्ति गीत सुचना बिज्ञापन
07:00 AM - 07:15 AM .. राशिफल
07:15 AM - 07:30 AM BBC नेपाली सेवा BBC नेपाली सेवा
07:30 AM - 08:00 AM Radio Naya karnali हाम्रो सरोकार
08:00 AM - 08:30 AM .. घर संसार
08:30 AM - 09:00 AM .. विज्ञापन र सुचना
09:00 AM - 09:30 AM Radio Naya karnali विकासका कुरा
09:00 AM - 09:10 AM रमेश कुमार वोगटी खबर अपडेट
09:10 AM - 09:30 AM .. शिक्षाका कुरा
09:30 AM - 10:30 AM Radio Naya karnali कर्णालि कचहरी
10:30 AM - 11:00 AM Radio Naya karnali नाटक श्रंखला तितो मिठो
11:00 AM - 11:15 AM Radio Naya karnali नयाँ कर्णाली वुलेटिन
11:15 AM - 11:30 AM .. विज्ञापन तथा गितहरु
11:30 AM - 11:30 AM Radio Naya karnali विहानि सेवा समाप्त राष्टिय ज्ञान ,closing स्टेशन धुन
04:55 PM - 05:00 PM Radio Naya karnali opening statation dhun रात्रिकालीन सेवाको शुभारम्भ
05:00 PM - 05:30 PM .. विज्ञापन तथा सुचना गितहरु
05:30 PM - 06:00 PM .. अन्ताश्रि
06:00 PM - 06:45 PM .. तपाईको रचना
06:45 PM - 07:00 PM Radio Naya karnali स्थानिय तथा राष्टिय समाचारको संगालो रैवार
07:00 PM - 07:15 PM .. रेडियो नेपालको समाचार
07:15 PM - 07:30 PM .. गित तथा सुचना
07:30 PM - 08:00 PM CIN साझा खवर
08:00 PM - 08:45 PM krishna raj Dhamala मुक्तक र म
08:45 PM - 09:15 PM .. BBC नेपाली सेवा
09:15 PM - 09:45 PM Bahadur B.K स्वर थुगाँ
09:45 PM - 10:00 PM Radio Naya karnali नयाँ कर्णाली वुलेटिन
10:00 PM - 11:00 PM .. खुलदुली डटकम
11:00 PM - 11:05 PM Radio Naya karnali रात्रि कालीन सेवा समाप्त राष्टिय ज्ञान ,closing स्टेशन धुन
Time Presenter Program Title
05:25 AM - 05:30 AM Radio Naya karnali Opening स्टेशन धुन
05:25 AM - 05:30 AM Radio Naya karnali Opening
05:30 AM - 05:45 AM .. धार्मिक कार्यक्रम
05:45 AM - 06:00 AM .. भजन
06:00 AM - 06:30 AM CIN साझा खबर
06:30 AM - 06:45 AM .. स्थानिय तथा राष्टिय समाचारको संगाालो रैवार
06:45 AM - 07:00 AM .. देशभक्ति गीत सुचना बिज्ञापन
07:00 AM - 07:15 AM Radio Naya karnali राशिफल
07:15 AM - 07:30 AM BBC नेपाली सेवा BBC नेपाली सेवा
07:30 AM - 08:00 AM Radio Naya karnali हाम्रो सरोकार
08:00 AM - 08:30 AM .. घर संसार
08:30 AM - 09:00 AM Radio Naya karnali विज्ञापन र सुचना
09:00 AM - 09:30 AM Radio Naya karnali शान्तिका कुरा
09:00 AM - 09:10 AM रमेश कुमार वोगटी खबर अपडेट
09:10 AM - 09:30 AM .. शिक्षाका कुरा
09:30 AM - 10:30 AM .. चिनारी
10:30 AM - 11:00 AM Radio Naya karnali नाटक श्रंखला तितो मिठो
11:00 AM - 11:15 AM पवित्रा कुमारी जैसि नयाँ कर्णाली वुलेटिन
11:15 AM - 11:30 AM .. विज्ञापन तथा गितहरु
11:30 AM - 11:30 AM Radio Naya karnali विहानि सेवा समाप्त राष्टिय ज्ञान ,closing स्टेशन धुन
04:55 PM - 05:00 PM Radio Naya karnali opning statation dhun रात्रिकालीन सेवाको शुभारम्भ
05:00 PM - 05:30 PM Radio Naya karnali विज्ञापन, सुचना तथा गीतहरु
05:30 PM - 06:00 PM .. कृर्षिका कुरा
06:00 PM - 06:45 PM पवित्रा कुमारी जैसि तपाईकै गित तपाईकै आवाज फोनइन
06:45 PM - 07:00 PM Radio Naya karnali स्थानिय तथा राष्टिय समाचारको संगालो रैवार
07:15 PM - 07:30 PM .. सुचना तथा गीतहरु
07:30 PM - 08:00 PM CIN साझा खवर
08:00 PM - 08:45 PM .. अनुरोध संगित
08:45 PM - 09:15 PM .. BBC नेपाली सेवा
09:15 PM - 09:45 PM Bahadur B.K कार्यक्रम रैवार
09:45 PM - 10:00 PM Radio Naya karnali नयाँ कर्णाली वुलेटिन
10:00 PM - 11:00 PM Radio Naya karnali खुलदुली डटकम
11:00 PM - 11:05 PM Radio Naya karnali रात्रि कालीन सेवा समाप्त राष्टिय ज्ञान ,closing स्टेशन धुन
Time Presenter Program Title
05:25 AM - 05:30 AM Radio Naya karnali Opening
05:30 AM - 05:45 AM Radio Naya karnali धार्मिक कार्यक्रम
05:45 AM - 06:00 AM Radio Naya karnali भजन
06:00 AM - 06:30 AM साझा खबर साझा खबर
06:30 AM - 06:45 AM Radio Naya karnali नयाँ कर्णाली रैवार
06:45 AM - 07:00 AM .. देशभक्ति गीत सुचना बिज्ञापन
07:00 AM - 07:15 AM .. राशिफल
07:15 AM - 07:30 AM BBC नेपाली सेवा BBC नेपाली सेवा
07:30 AM - 08:00 AM .. जगबलियो
08:30 AM - 09:00 AM Radio Naya karnali विज्ञापन र सुचना
08:30 AM - 09:00 AM पवित्रा कुमारी जैसि घर संसार
09:00 AM - 09:10 AM रमेश कुमार वोगटी खबर अपडेट
09:10 AM - 09:30 AM .. खोजि प्रतिभा
09:30 AM - 10:30 AM पवित्रा कुमारी जैसि प्रतिस्पर्धा
10:30 AM - 11:00 AM .. नाटक श्रंखला तितो मिठो
11:00 AM - 11:15 AM Radio Naya karnali नयाँ कर्णाली वुलेटिन
11:15 AM - 11:30 AM .. विज्ञापन तथा गितहरु
11:30 AM - 11:30 AM Radio Naya karnali विहानि सेवा समाप्त राष्टिय ज्ञान ,closing स्टेशन धुन
04:55 PM - 05:00 PM Radio Naya karnali opning statation dhun रात्रिकालीन सेवाको शुभारम्भ
05:00 PM - 05:30 PM Radio Naya karnali विज्ञापन, सुचना तथा गीतहरु
05:30 PM - 06:00 PM Radio Naya karnali प्रदेशिको सन्देश
06:00 PM - 06:45 PM Radio Naya karnali हाम्रो गित तपाईको कोशेली
06:45 PM - 07:00 PM Radio Naya karnali स्थानिय तथा राष्टिय समाचारको संगालो रैवार
07:00 PM - 07:15 PM .. रेडियो नेपालको समाचार
07:15 PM - 07:30 PM .. गित तथा सुचना
07:30 PM - 08:00 PM CIN साझा खवर
08:00 PM - 08:45 PM Bharatraj Bista सृजना र संगित
08:45 PM - 09:15 PM .. BBC नेपाली सेवा
09:15 PM - 09:45 PM Bharatraj Bista मेरी आमा
09:45 PM - 10:00 PM .. नयाँ कर्णाली वुलेटिन
10:00 PM - 11:00 PM .. खुलदुली डटकम
11:00 PM - 11:05 PM Radio Naya karnali रात्रि कालीन सेवा समाप्त राष्टिय ज्ञान ,closing स्टेशन धुन
Time Presenter Program Title
05:25 AM - 05:30 AM .. Opening स्टेशन धुन
05:25 AM - 05:30 AM Radio Naya karnali Opening
05:30 AM - 05:45 AM Radio Naya karnali धार्मिक कार्यक्रम
06:00 AM - 06:30 AM CIN साझा खबर
06:30 AM - 06:45 AM Radio Naya karnali स्थानिय तथा राष्टिय समाचारको संगाालो रैवार
06:45 AM - 07:00 AM Radio Naya karnali देशभक्ति गीत सुचना बिज्ञापन
07:00 AM - 07:15 AM .. राशिफल
07:15 AM - 07:30 AM BBC नेपाली सेवा BBC नेपाली सेवा
07:30 AM - 08:00 AM Radio Naya karnali बाल चौतारी
08:00 AM - 08:30 AM Radio Naya karnali घर संसार
08:30 AM - 09:00 AM Radio Naya karnali विज्ञापन र सुचना
09:00 AM - 09:30 AM Radio Naya karnali को भन्दा को कम
09:00 AM - 09:10 AM रमेश कुमार वोगटी खबर अपडेट
09:10 AM - 09:30 AM .. शिक्षाका कुरा
09:30 AM - 10:30 AM Radio Naya karnali स्कुल स्कुलमा
10:30 AM - 11:00 AM Radio Naya karnali नाटक श्रंखला तितो मिठो
11:00 AM - 11:15 AM Radio Naya karnali नयाँ कर्णाली वुलेटिन
11:15 AM - 11:30 AM Radio Naya karnali विज्ञापन तथा गितहरु
11:30 AM - 11:30 AM Radio Naya karnali विहानि सेवा समाप्त राष्टिय ज्ञान ,closing स्टेशन धुन
04:55 PM - 05:00 PM Radio Naya karnali opning statation dhun रात्रिकालीन सेवाको शुभारम्भ
05:00 PM - 05:30 PM .. विज्ञापन, सुचना तथा गीतहरु
05:30 PM - 06:00 PM Radio Naya karnali पर्दाफास
06:00 PM - 06:45 PM .. तपाईको सुझाव फोनइन
06:45 PM - 07:00 PM Radio Naya karnali स्थानिय तथा राष्टिय समाचारको संगालो रैवार
07:00 PM - 07:15 PM .. रेडियो नेपालको समाचार
07:15 PM - 07:30 PM .. गित तथा सुचना
07:30 PM - 08:00 PM CIN साझा खवर
08:00 PM - 08:45 PM Bharatraj Bista कथा जिन्दगीको
08:45 PM - 09:15 PM .. BBC नेपाली सेवा
09:15 PM - 09:45 PM Bahadur B.K स्वर थुगाँ
09:45 PM - 10:00 PM Radio Naya karnali नयाँ कर्णाली वुलेटिन
10:00 PM - 11:00 PM .. खुलदुली डटकम
11:00 PM - 11:05 PM Radio Naya karnali रात्रि कालीन सेवा समाप्त राष्टिय ज्ञान ,closing स्टेशन धुन
More

कर्मचारीको परिचय

More

अभिलेखालय

shirjana ra shangeet
muktak ra ma
गाउँछ गीत नेपाली ..

सामाजिक संजाल